Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 13 august 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociatã).
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã: în primul cartier, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru; în cartierul al doilea, pe roşu, o carte deschisã de argint, iar în cartierul al treilea, pe verde, un snop de spice de grâu, de aur.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN CLUJ.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţã, putere, autoritate veche;
    d) cartea - ştiinţã, învãţãmânt, cunoaştere; element care se regãseşte în stema actualã a judeţului unde unitatea îşi desfãşoarã activitatea;
    e) snopul de spice - element heraldic din domeniul florei, preluat din vechea stemã a judeţului Cluj.
 
Copyright © Cluj-Napoca 2017 English French German Hungarian