Webmaster Lt. Col. BATARAGĂ PETRUȘ

 

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj a luat fiinţă la data de 1 mai 2005, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. I/0534 din 8 aprilie 2005, emis în baza Legii nr. 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj este o structură militară, strict ierarhizată, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, destinată să organizeze, să conducă şi să coordoneze activităţile specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de responsabilitate corespunzătoare teritoriului judeţului Arad. Jandarmeria Română, instituţie componentă a forţelor principale ale sistemului de ordine publică, duce la îndeplinire obiectivele și direcțiile de acțiune ce îi sunt stabilite potrivit „Strategiei de ordine şi siguranţă publică 2015 - 2020” (H.G. nr. 779 din 13.10.2015). Jandarmeria, împreună cu celelalte structuri M.A.I., acționează pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor prin protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a dreptului de proprietate al acestora, potrivit „Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2015 - 2019”

ACTE LEGISLATIVE DIVERSE:

Vezi aici

Copyright © Cluj-Napoca 2017 English French German Hungarian