Webmaster Lt. Col. BATARAGĂ PETRUȘ

 

Lista documentelor de interes public emise de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj și lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, potrivit legii

 

Lista documentelor de interes public emise de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj

1. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj;

2. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj;

3. Sinteze cu privire la reorganizările structurale ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj;

4. Sinteze ale activităţilor şi rezultatelor obţinute de personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj, în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului;

5. Măsuri de interes public întreprinse de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului şi menţinerea ordinii publice;

6. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activitatea instituţiei;

7. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;

8. Declaraţii de avere;

9.Documente privind organizarea activităţii de valorificare a mijloacelor fixe, scoase din funcţiune şi a bunurilor materiale disponibilizate sau casate;

10. Documente privind donaţiile şi sponsorizările oferite unităţii;

11. Date privind dotarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj cu anumite categorii tehnice;

12. Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne;

13. Anunţuri pentru încadrări, în vederea completării efectivelor;

14. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

15. Priorităţile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj în domeniul resurselor umane;

16. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj, conform legislaţiei în vigoare;

17. Anunţuri pentru achiziţionare de bunuri prin licitaţii;

18. Documentar legislativ specific;

19. Programul de audienţe al conducerii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj;

20. Lista cu telefoanele destinate obţinerii informaţiilor de interes public.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, potrivit legii

1. Lista agenţilor economici cu care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj a încheiat contracte de prestări servicii, pentru paza şi protecţia transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2002 şi H.G. nr. 1486/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Tarifele care se aplică pentru paza şi protecţia transporturilor cu caracter special (pe categorii de personal, tipuri de autovehicule, etc.);

3. Documente privind concursurile desfăşurate, pentru încadrare din sursă externă;

4. Cereri, petiţii, memorii, sesizări ale cetăţenilor;

5. Propuneri de modificare a legislaţiei, în domeniul resurselor umane;

6. Documente de mediatizare a ofertei educaţionale, în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N.

7. Documente privind pregătirea continuă a personalului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj;

8. Documente privind activităţile de educaţie, tradiţii şi sport, desfăşurate în Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj;

9. Documente privind pregătirea personalului, prin cursuri organizate de Jandarmeria Română sau alte instituţii din ţară sau străinătate;

10. Sinteza lunară a activităţilor de interes, desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, necesară pentru editarea Buletinului de informare şi documentare al I.G.J.R;

11. Organigrama instituţiei;

12. Documente în legătură cu dosare penale şi civile, asupra cărora se desfăşoară activităţi în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj;

13. Propuneri de modoficare şi completare a proiectelor de acte normative care vizează competenţele legale ale Jandarmeriei Române;

14. Puncte de vedere, privind interpretarea unor acte normative;

15. Documente informative remise mass-media;

16. Extrase de presă;

17. Documente de organizare - planificare şi materiale de susţinere a activităţilor de relaţii publice;

18. Răspunsuri la solicitările informaţiilor de interes public, în conformitate cu Legea nr. 544/2001;

19. Documente privind achizitiile;

20. Documentaţie privind ofertele de produse;

21. Documente privind nevoile de reparaţii a tehnicii din dotare;

22. Documente privind stadiul realizării programelor de investiţii şi înzestrare;

23. Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire a mijloacelor şi materialelor specifice;

24. Documente privind analizarea şi avizarea obiectivelor de investiţii şi de intervenţii asupra construcţiilor;

25. Corespondenţa referitoare la oferte şi achiziţii de bunuri şi materiale sanitare, donaţii si sponsorizări;

26. Documente privind solicitările, distribuţia, transferul şi retragerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, din categoria/componenta echipamentelor informatice şi pentru comunicaţii de date;

27. Documente privind propunerile referitoare la dotarea forţelor de ordine publică şi logistica sistemului de ordine publică;

28. Documente de prezentare, pe linie de logistică, a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj;

29. Documente privind solicitările de materiale consumabile şi/sau de întreţinere;

30. Documente privind obiectivele specifice şi riscurile inerente asociate, la nivelul logisticii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj;

31. Planuri de management, de acţiuni sau de cooperare;

32. Planuri şi situaţii referitoare la capacitatea de acţiune a structurilor proprii;

33. Documente clasificate, referitoare la probleme de interes operativ, şi informaţii cu privire la date cu caracter personal, potrivit legii;

34. Documente referitoare la situaţia operativă, din punct de vedere al competenţelor conferite prin lege;

35. Rapoarte periodice, destinate informării operative a structurilor proprii şi eşaloanelor superioare.

Copyright © Cluj-Napoca 2017 English French German Hungarian