Webmaster Lt. Col. BATARAGĂ PETRUȘ

 

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei, în situația în care persoana se consideră vătămată, în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, persoana se consideră vătămată în drepturile sale, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Cluj sau la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază - plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Formulare necesare

Copyright © Cluj-Napoca 2017 English French German Hungarian